Home » Prestaties

Prestaties

Kampioenschappen 2018

Afdeling 6 Noord Holland (1100 leden):

6e OA Vitesse

9e A Vitesse

10e OA Midfond

1e OA Dagfond

1e A Dagfond

1e A Supervitesse

4e OA Supervitesse

3e A Jonge duiven

1e Hokkampioen Dagfond

10e Hokkampioen Jong

3e Hokkampioen navluchten

 

Kring 1:

1e OA Vitesse

1e A Vitesse

2e OA Midfond

5e A Midfond

1e OA Dagfond

1e A Dagfond

1e OA Jong

1e A Jong

1e OA Navluchten

1e OA Oude Duiven

1e A Oude Duiven

1e OA Generaal

1e A Generaal

1e Asduif Vitesse met de 17-1159703

3e Asduif Vitesse met de 17-1159743

1e Asduif Oude Duiven met de 17-1159786

1e Hokkampioen Dagfond

1e Hokkampioen Oude Duiven

 

In 2018 o.a. 5x teletekst met 3 NPO Overwinningen op Chateauroux (718 km), Argenton (745 km) en nogmaals Chateauroux. Allen vluchten met NO wind op de verste afstand.

5 Asduif WHZB Dagfond met de 17-790

2e Asduif Marathon "De Allerbeste" met de 17-746

Asduif oude duiven Kring 1 met de 17-786

 

Clubkampioenschappen:

Vitesse 1e A/OA

Midfond 1e A/OA

Dagfond 1e A/OA

Jonge duiven 1e A/OA

Navluchten 1e A/OA

Hokkampioen op de Vitesse. Midfond, Dagfond en Navluchten

Duifkampioen op de Vitesse, Midfond, Dagfond en Navluchten

 

Kampioenschappen en Uitslagen 2017

Vereniging:

1e Vitesse Onaangewezen en Aangewezen

1e en 2e duifkampioen Vitesse

 

Rayon:

2e Vitesse Onaangewezen

1e Vitesse Aangewezen

 

Kampioenschappen en Uitslagen 2016

Afdeling 6 Noord-Holland: (ruim 1200 leden)

2e Jonge duiven Onaangewezen

4e Jonge duiven Aangewezen

2e Jonge duiven totaal

1e hokkampioen Jonge duiven

2e ,6e ,9e en 10e duifkampioen Jonge duiven

4e Natoer Onaangewezen

9e Natoer Aangewezen

6e Natoer totaal

8e duifkampioen Natoer

3e hokkampioen Natoer

1e Supervitesse Onaangewezen

2e Supervitesse Aangewezen

2e Supervitesse totaal

9e duifkampioen Supervitesse

 

Afdeling 6 Rayon A: (ongeveer 150 leden)

 

4e Vitesse Aangewezen

3e Hokkampioen Vitesse

9e Hokkampioen Midfond

8e Oude duiven

1e Jonge duiven Onaangewezen

3e Jonge duiven Aangewezen

1e ,2e ,3e ,4e ,9e en 10e Duifkampioen

1e Hokkampioen Jonge duiven

1e Natoer Onaangewezen

2e Natoer Aangewezen

1e ,3e ,4e en 9e Duifkampioen Natoer

1e Hokkampioen Natoer

2e Generaal Onaangewezen

2e Generaal Aangewezen

 

Mooie uitslagen:

St. Job in ’t Goor: 4-5-6-17-18 enz. tegen 3330 duiven (21/28)

Quievrain: 6-8-22-23-30 enz. tegen 2610 duiven (18/28)

Minderhout: 8-9-10-11-12-13-14-17-18 enz. tegen 2487 duiven (50/72)

Minderhout: 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15 enz. tegen 2697 duiven (54/75)

Duffel: 1-7-9-10-11-12 enz. tegen 2569 duiven (57/75)

Asse Zellik: 3-5-6-13-15 enz. tegen 2394 duiven (44/70)

Minderhout: 15-17-18-19-24 enz. tegen 2324 duiven (43/70)

Minderhout: 1-2-3-4-6-7-8-13 enz. tegen 2443 duiven (43/58)

Minderhout: 4-5-6-7-8-9-16-18 enz. tegen 1813 duiven (45/56)

Asse Zellik: 2-8-11-12-13-15 enz. tegen 1787 duiven (40/57)

Quievrain: 10-11-12-13-16-21-23 enz. tegen 1501 duiven (40/55)

 

CC Noordkop: (ongeveer 50 leden)

 

2e Vitesse Onaangewezen

1e Vitesse Aangewezen

2e ,3e ,4e ,5e en 7e duifkampioen Vitesse

1e Jonge Duiven Onaangewezen

2e Jonge Duiven Aangewezen

1e ,2e ,3e ,4e ,5e 7e en 10e Duifkampioen Jonge duiven (18 bij de eerste 50)

1e Natoer Onaangewezen

1e Natoer Aangewezen

1e t/m 6e en 8e t/m 20e duifkampioen Natoer (34 bij de eerste 50)

 

Mooie uitslagen:

St. Job in ’t Goor: 2-3-4-12-13 enz. tegen 1018 duiven (21/28)

Quievrain: 3-4-12-13-16-21 enz. tegen 835 duiven (20/28)

Asse Zellik: 1-2-3-4-10-15-18 enz. tegen 646 duiven (20/27)

Minderhout: 6-7-8-9-10-11-12-15-16-19 enz. tegen 816 duiven (46/72)

Minderhout: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-20 enz. tegen 885 duiven (43/75)

Duffel: 1-3-4-5-6-7 enz. tegen 822 duiven (47/75)

Asse Zellik: 2-3-4-9-11-14-17-20-21 enz. tegen 789 duiven (44/70)

Minderhout: 1-3-4-5-6-17-18-19 enz. tegen 771 duiven (43/70)

Peronne: 3-4-5-7-9-11-12 enz. tegen 589 duiven (33/62)

Pont St. Maxence: 4-12-15-18 enz. tegen 399 duiven (9/20)

Minderhout: 1-2-3-4-6-7-8-12 enz. tegen 914 duiven (41/58)

Minderhout: 1-2-3-4-5-6-8-9-13-14-15-18-19-20-21 enz. tegen 618 duiven (46/56)

Asse Zellik: 1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-12-13-14-20-21 enz. tegen 650 duiven (48/57)

Quievrain: 3-4-5-6-8-10-11-13-18-19-20 enz. tegen 468 duiven (42/55)

Quievrain: 1-2-3-4-5-6-8-10-12-15-16-17-18-19-20-21 enz. tegen 316 duiven (37/48)

 

P.v. Nieuwediep: (ongeveer 25 leden)

 

2e Vitesse Onaangewezen

1e Vitesse Aangewezen

2e ,3e ,4e en 6e duifkampioen Vitesse

1e Hokkampioen Vitesse

1e Hokkampioen Midfond

1e Hokkampioen Oude Duiven

3e ,5e ,8e en 10e duifkampioen Oude duiven

1e Jonge duiven Onaangewezen

3e Jonge duiven Aangewezen

1e Hokkampioen Jonge duiven

1e ,2e ,6e ,7e ,8e en 9e duifkampioen Jonge duiven (21 bij de eerste 50)

1e Natoer Onaangewezen

1e Natoer Aangewezen

1e Hokkampioen Natoer

1e t/m 6e en 9e t/m 23e duifkampioen Natoer (34 bij de eerste 50)

3e Generaal Onaangewezen

1e Hokkampioen Generaal

2e ,7e, 9e en 10e duifkampioen Generaal (25 bij de eerste 50)

 

Mooie uitslagen:

St. Job in ’t Goor: 1-2-3-10-11 enz. tegen 535 duiven (19/28)

Quievrain: 3-4-11-12-15-18-21-24-25-26 enz. tegen 448 duiven (18/28)

Asse Zellik: 1-2-3-4-10-15-18 enz. tegen 376 duiven (16/27)

Morlincourt: 7-9-11-12-20-21-22-23-24 enz. tegen 273 duiven (17/28)

Minderhout: 6-7-8-9-10-11-12-14-15-18-21-22 enz. tegen 527 duiven (38/72)

Minderhout: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-18 enz. tegen 567 duiven (37/75)

Duffel: 1-3-4-5-6-7-25-26 enz. tegen 513 duiven (45/75)

Asse Zellik: 2-3-4-8-10-13-16-18-19-23-24 enz. tegen 492 duiven (38/70)

Minderhout: 1-3-4-5-6-17-18-19-21-22-23-25-26-27-28 enz. tegen 507 duiven (43/70)

Peronne: 2-3-4-6-8-10-11-18-22-24 enz. tegen 402 duiven (28/62)

Pnt. St. Maxence: 3-11-14-17 enz. tegen 266 duiven (9/20)

Minderhout: 1-2-3-4-6-7-8-10-19-20 enz. tegen 558 duiven (40/58)

Minderhout: 1-2-3-4-5-6-8-9-13-14-15-16-17-18-19 enz. tegen 381 duiven (45/56)

Asse Zellik: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-19-20-121-22-23 enz. tegen 458 duiven (42/57)

Quievrain: 2-3-4-5-6-7-8-10-14-15-16-18-19-20-22-23-25-26-27-28-29 enz. tegen 313 duiven (37/55)

Quievrain: 1-2-3-4-5-6-8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23 enz. tegen 214 duiven (32/48)

2015:

Afdeling 6 Noord-Holland:                 3e supervitesse onaangewezen              16e hokkampioen jonge duiven               

19e onaangewezen Vitesse                 4e supervitesse aangewezen                  14e hokkampioen Natour

21e onaangewezen Natour                  4e supervitesse totaal                              

3e aangewezen Natour                        5e hokkampioen Vitesse

8e totaalkampioen Natour                   12e hokkampioen Midfond

 

2e Npo Noord Argenton

7e Npo Noord Vierzon

 

Rayon A:

6e Vitesse onaangewezen                 16e Jong onaangewezen                           5e Generaal onaangewezen

9e Vitesse aangewezen                     10e Jong aangewezen                               4e Generaal aangewezen

13e Midfond onaangewezen                7e Natour onaangewezen                        3e en 4e duifkampioen Natour

10e Midfond aangewezen                    1e Natour aangewezen                            2e hokkampioen Vitesse

15e Dagfond onaangewezen               3e Oude Duiven onaangewezen              5e hokkampioen midfond

15e Dagfond aangewezen                   6e Oude Duiven aangewezen                  6e hokkampioen Jonge Duiven

                                                                                                                               4e hokkampioen Natour

                                                                                                                               3e hokkampioen Oude Duiven

p.v. Nieuwediep:

4e Vitesse onaangewezen                  2e Natour onaangewezen                          1e Oude Duiven onaangewezen

7e Vitesse aangewezen                      1e Natour aangewezen                              3e Oude Duiven aangewezen

1e hokkampioen Vitesse                     5e hokkampioen Natour                             1e hokkampioen Oude Duiven

2e Midfond onaangewezen                 1e en 3e duifkampioen Natour

6e Midfond aangewezen                     2e Generaal onaangewezen

1e Hokkampioen Midfond                   2e Generaal aangewezen

5e Dagfond onaangewezen                1e hokkampioen Generaal

5e Dagfond aangewezen        

 

In 2014 werd er vanuit dit kweekhok vanaf twee coördinaten gespeeld. De samengevoegde resultaten zijn o.a.

NPO:

Chateaudun 592 km         1*, 3*, 5, 6, 17

Salbris 643 km                  4

Vierzon 665 km                1*, 4

Sens 538 km                    4, 8, 10

Chateaudun 592 km        5

Morlincourt 395 km          2*

*teletekst vermeldingen 

Rayon:

V02 Duffel:                        1, 3, 4, 10, 15, 16, 18, 20 etc. tegen 3065d.

V07 Quievrain                   7e tegen 1555d.

M03 Morlincourt                2e tegen 990d.

E01 Chateaudun               4, 6, 11, 12, 22, 28 etc. tegen 1705 d.

E02 Salbris                        15e tegen 1476d.

E03 Vierzon                       2e en 4e tegen 871d.

E04 Sens                           7, 13 tegen 662d.

E05 Chateaudun               6e tegen 604d.

N01 Meer                           3, 4, 7, 9, 11, 16, 19, 22 etc. tegen 1445d.

N02 St. Job in ’t Goor        12, 14, 17 etc. tegen 1275d.

N04 Quievrain                   11, 17 etc. tegen 1169d.

N05 Quievrain                   1, 8 etc. tegen 631d.

 

CC Noordkop:

V02 Duffel                          1, 3, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 16 etc. tegen 942d.

V03 Duffel                          7, 10, etc. tegen 903d.

V05 Quievrain                   10, etc. tegen 860d.

V06 Quievrain                   7, 14, 20 etc. tegen 653d.

V07 Quievrain                   2, 5, 12, 18, 20 etc. tegen 693d.

M02 Morlincourt                1, 2, 9, etc. tegen 472d.

M03 Morlincourt                1, 9, 11, etc. tegen 347d.

M04 Roye                         11e tegen 283d.

M05 Meer                          5e tegen 180d.

E01 Chateaudun               1, 2, 3, 4, 10, 12, etc. tegen 363d.

E02 Salbis                         2, 14, etc. tegen 354d.

E03 Vierzon                       1, 2, 6, 10, 12, 20, etc. tegen 218d.

E04 Sens                           2, 6, 8, 13, 16, 21, etc. tegen 178d.

E05 Chateaudun                3, 10, etc. tegen 163d.

J04 Quievrain                     6, 15, 17 etc. tegen 664d.

J06 Roye                           13e tegen 396d.

J07 Nanteuil                      13, 18 etc. tegen 303d.

N01 Meer                           1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 18, etc. tegen 478d.

N02 St. Job in ’t Goor        1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 16, 20, etc. tegen 354d.

N03 Wolvertem                 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, etc. tegen 258d.

N04 Quievrain                   4, 7, 10, 11, 13, 17, 19, etc. tegen 303d.

N05 Quievrain                   1, 3, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, etc. tegen 195d.

 

p.v. Nieuwediep:

V02 Duffel                          1, 3, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 16, etc. tegen 577d.

V03 Duffel                          7, 9, etc. tegen 533d.

V04 Wolvertem                  13, 20, 22, etc. tegen 542d.

V05 Quievrain                    9, etc. tegen 534d.

V07 Quievrain                    2, 12, 18, 20, etc. tegen 274d.

M01 Roye                          16e tegen 402d.

M02 Morlincourt                 1, 2, 7, etc. tegen 272d.

M03 Morlincourt                 1, 7, 9, 16, 17, 19, 21, etc. tegen 231d.

M04 Roye                          10e tegen 180d.

D01 Chateaudun                1, 2, 3, 4, 10, 11, 13, etc. tegen 169d.

D02 Salbris                         2, 9, 14, 19, 20, etc. tegen 138d.

D03 Vierzon                        1, 2, 6, 9, 11, 17, etc. tegen 87d.

D04 Sens                            2, 6, 8, 11, 14, 17, etc. tegen 86d.

D05 Chateaudun                3, 10, etc. tegen 75d.

J04 Quievrain                     5, 13, 15, etc. tegen 366d.

J06 Roye                            11, 15, etc. tegen 207d.

J07 Nanteuil                       9, 23, etc. tegen 150d.

N01 Meer                           1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 20, etc. tegen 395d.

N02 St. Job in ’t Goor        1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, etc. tegen 282d.

N03 Wolvertem                  2, 3, 13, 14, 15, 17, 18, 19, etc. tegen 210d.

N04 Quievrain                    3, 5, 7, 8, 10, 14, 16, 20, etc. tegen 227d.

N05 Quievrain                    1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc. tegen 134d.

tot het jaar 2013 werd er nog onder de oude namen en hokbestanden gespeeld en wist Laurens Hoffman en de Combinatie Regtop verscheidene mooie prestaties te behalen. Hieronder volgen een aantal van deze prestaties.

Laurens vloog in 2013 o.a.

Afdeling 6

03-08     Argenton             744 km                1e Npo Noord (Teletekst notering)

04-05     Wolvertem          223 km                 snelste van 19640 duiven

15-06     Nanteuil              446 km                 2-3 afdeling 6 9059 duiven

20-07     Bourges              672 km                 10e en 29e Npo Noord, 3 mee 2 in de prijzen

 

Rayon

17-08     Meer                    162 km                 7-24-25-26-35 tegen 2310 duiven            tot. 27/30

04-05     Wolvertem           223 km                 1-6-7-8-13 tegen 3690 duiven                  tot. 28/37

24-06     Orleans                592 km                 6-44-62-68

 

Den Helder NIC

01-09     Troyes                  520 km                 1-3-7, 3 mee en 3 in de prijzen

 

Kampioenschap Rayon A Afdeling 6

  

                                               Onaangewezen                               Aangewezen                    Hokkampioenschap

Vitesse                                              9                                                    9                                             9

Midfond                                             2                                                    8                                            12

Dagfond                                            5                                                    9                                             7

Oude duiven                                     2                                                    2

Jonge Duiven                                                                                         7                                             5

Navluchten                                        7                                                   2                                             1

Generaal                                           1                                                   2

In 2013 heeft de combinatie Regtop door omstandigheden niet tot nauwelijks aan de vluchten meegedaan. Hieronder komt een opsomming van belangrijke kampioenschappen en behaalde resultaten in de voorgaande jaren. 

1999:    3e Beste Dagfondduif NPO

2000:    1e Europees Kampioen in Mira Portugal met de NL00-5047563 (10 minuten los!)

2003:    2de    W.E.L.C.   Grote Fond

             4e Beste Dagfondduif W.H.Z.B.

             4e Beste Dagfondduif B.O.T.B.

2004:    3e Beste Jonge Duif W.H.Z.B.

             4e Nat. Kampioenschap Jonge Duiven NPO

2005:    5e Nat. Kampioenschap Jonge Duiven NPO

2006:   24e Nat. Kampioenschap Midfond NPO

            18e Nat. Kampioenschap Jonge Duiven NPO

2007:     9e Nat. Duifampioen Jonge Duiven NPO   

              2e Nat. Kampioenschap Jonge Duiven NPO

              6e Beste Jonge Duif W.H.Z.B.

              1e Kampioenschap Jonge Duiven Afdeling 6 Noord-Holland

              3e Asduif Jonge Duiven Afdeling 6 Noord-Holland

2008:     8e Nat. Duifkampioen NPO

              2e Kampioenschap Jonge Duiven Afdeling 6 Noord-Holland

2009:     1e Asduif Generaal CC Noordkop/p.v. Nieuwediep

2010:     1e Asduif Vitesse C.C. Noordkop/p.v. Nieuwediep

2011:     1e Asduif Vitesse Afdeling 6 Noord-Holland

2012:     1e NPO Tours (15e in gehele Sector)